Prywatność

Spływy kajakowe Widawką i Grabią

Przetwarzanie danych osobowych 

Wprowadzenie

Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) obowiązującym od 25 maja 2018 r. 

     Jakie dane osobowe przetwarzamy przy pomocy strony www na której się znajdujesz? 
W komunikacji internetowej za pomocą tej strony używamy m.in. formularza w którym przekazywane są dane celem: 

      „Formularz kontaktowy” do odpowiedzi na pytania. 
Służy do przesłania do nas zapytań w formie e-maila na które odpowiadamy, ewentualnie jeśli wymaga tego odpowiedź telefoniczna korzystając z przekazanego numeru telefonu. Po kontakcie, odpowiedzi dane z formularza nie są dalej przetwarzane ani gromadzone. 

      Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych 
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika strony internetowej, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione prawo przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 
Abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, poprosimy o Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania (np. opcja, formuła zgody na formularzach). 
Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały. 
Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom w celu realizacji określonych celów (np. zamówienia – przekazanie danych adresowych firmie kurierskiej celem realizacji wysyłki) na podstawie przepisów prawa lub zgody zamawiającego uziemiacze lub katalog drukowany. 

   
Cele i podstawy przetwarzania                                                                                    

      Dane przetwarzane są w następujących celach: 
 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy). 

      Korespondencja e-mail 
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

      Logi serwera 
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

      Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych 
Nasza firma chroni Twoje dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem. Dostęp do danych mają tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy naszej firmy. 

Twoje prawa i prawo do złożenia skargi 
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych masz prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać, aby nasza firma przerwała przetwarzanie i usunęła Twoje dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. 
W takim przypadku prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe podane poniżej. W każdej chwili jesteś również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego), jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. 

                 Szczegóły kontaktu

     Administratorem danych osobowych jest:

                 
KAYKO
tel. +48 609 833 377
e-mail: biuro@kayko.pl